പുതിയ പോസ്റ്റുകള്‍

കൃഷി

krishi-agriculture-youknow-kerala-india

അനുബന്ധ വെബ് സൈറ്റുകൾ    കാര്‍ഷിക രീതി മേഖല അടിസ്ഥാനത്തില്‍  വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലെ കൃഷി രീതികളെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍ കാര്‍ഷിക വിവരങ്ങള്‍  കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങള്‍ കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനവും കൃഷിയും  കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം കാര്‍ഷിക വിളകളെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു എന്നതിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന വിവരങ്ങള്‍ കീട നിയന്ത്രണം  കൃഷിയിലെ വിവിധ കീടങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍ കൃഷി അധിഷ്ഠിത വ്യവസായം  കാര്‍ഷിക മേഖലയിലെ വ്യവസായങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍ ജൈവകൃഷി  മണ്ണു – ജല …

Read More »

വികാസ്പീഡിയ

vikaspeedia-malayalam-logo-youknow-kerala-india

വിവിധ മേഖലകളിലെ വിവരങളും ബോധവൽക്കരണ വിഭവങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തി കേന്ദ്രസർക്കാർ തയ്യാറാക്കിയ പോർട്ടലാണ് വികാസ്പീഡിയ. കൃഷി ആരോഗ്യം വിദ്യാഭ്യാസം സാമൂഹ്യക്ഷേമം ഊർജ്ജം ഇ-ഭരണം    

Read More »

ആണിരോഗം അകറ്റാന്‍

ആണിരോഗം അകറ്റാന്‍, കേരളം, മലയാളം, അറിവുകൾ

ആണിരോഗം അകറ്റാന്‍ കൊടുവേലി അരച്ച് രോഗമുള്ളിടത്ത് പുരട്ടുക. ഇഞ്ചി നീരും ചുണ്ണാബിന്‍റെ നീരും ചേര്‍ത്ത് ദിവസം മൂന്നു നേരം പുരട്ടുക. ആണിയുള്ള ഭാഗത്ത്‌ എരുക്കിന്‍ പാല്‍ ഏതാനും ആഴ്ച തുടര്‍ച്ചയായി പുരട്ടുക. നന്നായി പഴുത്ത അത്തിപഴം അരച്ച് ആണിയുടെ മുകളില്‍ പുരട്ടുക. കോഴി മുട്ടയുടെ വെള്ളയില്‍ തുരിശു പരല്‍ വറുത്തു പൊടിച്ചിട്ട് ചാലിച്ച് രണ്ടാഴ്ച മുടങ്ങാതെ പുരട്ടുക. കഞ്ഞി വെള്ളത്തില്‍ ഇന്തുപ്പ് ചാലിച്ച് പതിവായി പുരട്ടുക. കള്ളിയുടെ കറയും എരുക്കിന്‍റെ  …

Read More »