പുതിയ പോസ്റ്റുകള്‍

വ്യാപാരികൾക്കും പെൻഷൻ

lakhu-vyapari-pension

ചെറുകിട വ്യാപാരികൾക്കായി കേന്ദ്രസർക്കാർ ഏർപ്പെടുത്തിയ പെൻഷൻ പദ്ധതി (പ്രധാനമന്ത്രി ലഘു വ്യാപാരി മാൻ- ധൻ യോജന) നിലവിൽ വന്നു. അർഹരായിട്ടുള്ളവർ ആരെല്ലാമാണെന്ന് നോക്കാം. 18 മുതൽ 40 വയസ്സ് വരെയുള്ളവർക്ക് പദ്ധതിയിൽ ചേരാം 60 വയസ് പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ പ്രതിമാസം കുറഞ്ഞത് 3000 രൂപ പെൻഷൻ ലഭിക്കും. കടയുടമകൾ, റീട്ടെയിൽ വ്യാപാരികൾ, അരി മില്ലുടമകൾ, വർക്ക് ഷോപ്പ് ഉടമകൾ, കമ്മീഷൻ ഏജൻറ്മാർ, റിയൽഎസ്റ്റേറ്റ്  ബ്രോക്കർമാർ, ചെറുകിട ഹോട്ടൽ / റസ്റ്റോറൻ്  ഉടമകൾ, …

Read More »

പാസ്പോർട്ട് വേഗത്തിൽ കിട്ടും മൊബൈൽ ആപ്പിലൂടെ

Indian-Passport

ഭാരതത്തിലെവിടെ നിന്നും പാസ്പോർട്ടിനുള്ള അപേക്ഷ മൊബൈൽ ആപ്പിലൂടെ നൽകാം. അതിനായി ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് mPassportseva എന്ന ആപ്പ് ഗൂഗിൾ പ്ലേസ്റ്റോറിൽ നിന്നോ, ആപ്പ് സ്റ്റോറിൽ നിന്നോ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണം. നിങ്ങളുടെ പേരും, ജനന തീയതിയും, ഇ-മെയിൽ വിലാസവും നൽകി ആപ്പിൽ രെജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക. പുതിയ പാസ്പോർട്ടിനോ, പഴയ പാസ്പോർട്ട് പുതുക്കുന്നതിനോ ഉള്ള അപേക്ഷ ഇതിലൂടെ സമർപ്പിക്കാം. പാസ്പോർട്ടിനുള്ള ഫീസും ഇതിലൂടെ അടയ്ക്കാവുന്ന സൗകര്യവും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ മൊബൈൽ ആപ്പിൽ പാസ്പോർട്ട് …

Read More »