ആഭ്യന്തരം

പോലീസ് ഫോണ്‍ നമ്പരുകള്‍

കേരള പോലീസ്‌ ഹെല്‍പ്പ് ലൈന്‍ നമ്പര്‍  0471-3243000 0471-3244000 0471-3245000 ഹൈവേ പോലീസിന്‍റെ ഹെല്‍പ്പ് ലൈന്‍ ഫോണ്‍നമ്പര്‍ (കേരളത്തില്‍) : 9846 100100 ഹൈ-ടെക്ക് ക്രൈം എന്‍ക്വയറി സെല്‍ സൈബര്‍ ക്രൈമുകള്‍ എന്തുതന്നെ ആയാലും Hi-Tech Crime Enquiry(HTCEC) Cell ല്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പരാതി നല്‍കാം: HTCEC യുടെ ഫോണ്‍ നമ്പര്‍: 0471-2722768, 0471-2721547 extension 1274 email : hitechcell@keralapolice.gov.ഇന്‍ കേരളത്തിലെ പോലീസ് ഫോണ്‍ നമ്പരുകള്‍, വനിതാ സെല്ലുകളുടേയും വനിതാ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകളുടേയും …

Read More »