പോലീസ് ഫോണ്‍ നമ്പരുകള്‍

കേരള പോലീസ്‌ ഹെല്‍പ്പ് ലൈന്‍ നമ്പര്‍ 
0471-3243000
0471-3244000
0471-3245000
ഹൈവേ പോലീസിന്‍റെ ഹെല്‍പ്പ് ലൈന്‍ ഫോണ്‍നമ്പര്‍ (കേരളത്തില്‍) : 9846 100100
ഹൈ-ടെക്ക് ക്രൈം എന്‍ക്വയറി സെല്‍
സൈബര്‍ ക്രൈമുകള്‍ എന്തുതന്നെ ആയാലും Hi-Tech Crime Enquiry(HTCEC) Cell ല്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പരാതി നല്‍കാം:
HTCEC യുടെ ഫോണ്‍ നമ്പര്‍: 0471-2722768, 0471-2721547 extension 1274
email : hitechcell@keralapolice.gov.ഇന്‍

കേരളത്തിലെ പോലീസ് ഫോണ്‍ നമ്പരുകള്‍, വനിതാ സെല്ലുകളുടേയും വനിതാ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകളുടേയും വിവരങ്ങള്‍.
കൊല്ലം വനിതാ സെല്‍ 0474 2742376
പത്തനംതിട്ട വനിതാ സെല്‍ 0468 2222927
കോട്ടയം വനിതാ സെല്‍ 0481 2302977
കൊച്ചിസിറ്റി വനിതാ പോലീസ്‌ സ്റ്റേഷന്‍ 0484 2394250
പാലക്കാട് വനിതാ യൂണിറ്റ് 0491 2522340
ആന്റി ഹരാസ്മെന്റ്റ്‌ സെല്‍ 9947000100

 

ട്രയിന്‍ യാത്രയ്ക്കിടയില്‍ അതിക്രമങ്ങള്‍ ഉണ്ടാവുകയാണങ്കില്‍ ഈ ഫോണ്‍ നമ്പരില്‍ ബന്ധപ്പെടുക:
റെയില്‍വേ ഹെല്‍പ്പ് ലൈന്‍ ഫോണ്‍നമ്പര്‍ (കേരളത്തില്‍) : 9846 200 100
കേരളത്തിലെ പൊസീസ് സഹായ നമ്പരുകള്‍, വിവിധ ജില്ലകളിലെ പൊലീസ് കണ്‍ട്രോള്‍ റൂമുകളുടെ നമ്പരുകള്‍.
തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി 0471-2331843
തിരുവനന്തപുരം റൂറല്‍ 0471-2316995
കൊല്ലം 0474-2746000
പത്തനംതിട്ട 0468-2222226
ആലപ്പുഴ 0477-2251166
കോട്ടയം 0481-5550400
ഇടുക്കി 04862-221100
എറണാകുളം സിറ്റി 484-2359200
എറണാകുളം റൂറല്‍ 0484-2621100
തൃശൂര്‍ 0487-2424193
പാലക്കാട്‌ 0491-2522340
മലപ്പുറം 0483-2734966
കോഴിക്കോട് സിറ്റി 0495-2721831
കോഴിക്കോട് റൂറല്‍ 0496-2523091
വയനാട് 04936-205808
കണ്ണൂര്‍ 0497-2763337
കാസര്‍കോട് 04994-222960
കേരള പോലീസ്‌ ഹെല്‍പ്പ് ലൈന്‍ നമ്പര്‍ 
0471-3243000
0471-3244000
0471-3245000
ഹൈവേ പോലീസിന്‍റെ ഹെല്‍പ്പ് ലൈന്‍ ഫോണ്‍നമ്പര്‍ (കേരളത്തില്‍) : 9846 100100
ഹൈ-ടെക്ക് ക്രൈം എന്‍ക്വയറി സെല്‍
സൈബര്‍ ക്രൈമുകള്‍ എന്തുതന്നെ ആയാലും Hi-Tech Crime Enquiry(HTCEC) Cell ല്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പരാതി നല്‍കാം:
HTCEC യുടെ ഫോണ്‍ നമ്പര്‍: 0471-2722768, 0471-2721547 extension 1274
email : hitechcell@keralapolice.gov.ഇന്‍

Check Also

digilocker-youknow.in-kerala-india

ഡിജിലോക്കർ

ആധാർ, പാൻ, ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് തുടങ്ങിയ നിങ്ങളുടെ സുപ്രധാന രേഖകൾ എല്ലാം ഡിജിറ്റലൈസ് ചെയ്യ്ത് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ കൊണ്ട്നടക്കാവുന്ന സർക്കാർ …

Leave a Reply